Az oldal megtekintéséhez
Google Chrome

vagy
Mozilla Firefox
böngésző,
a nyomtatványok megtekintéséhez pedig Adobe Reader, illetve MS Office, vagy
MS Word Viewer és MS Excel Viewer
szükségeltetik.


Találkozunk a Facebook-on!
Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért
Gyakori kérdések
A Tradíció Nyugdíjpénztár önkéntes vagy magánnyugdíjpénztár?

A Tradíció Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztár. Célja az állami nyugdíjrendszerből folyósítandó nyugdíjak (TB és magánnyugdíjpénztár) kiegészítése. A Tradíció tagjai számára munkáltatói és egyéni befizetésen alapuló folyószámlát vezet, amely a szolgáltatások fedezetéül szolgál.

Mit jelent a napi eszközértéken alapuló számlavezetés?

A Tradíció a befektetési alapoknál megszokott módon napi eszközértékelést kíván megvalósítani, elsőként bevezetve, hogy ügyfeleink más megtakarításaikhoz hasonló módon rendszeresen tájékozódhassanak nyugdíjtakarékosságuk állásáról is.

Halál esetén örökölhető-e a Tradíció számlájának összege?

Igen, örökölhető. A belépési vagy az erre rendszeresített nyilatkozaton meg lehet jelölni azt a személyt/azokat a személyeket, akik jogosultak a Tradíció egyenlegére. Amennyiben a pénztártag senkit nem jelöl meg, az összeg a törvényes örököst/örökösöket illeti meg.

Milyen szolgáltatásokat nyújt a Tradíció?

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokhoz az ügyfelek több módon is hozzájuthatnak, a számlájukon összegyűjtött pénz pedig az aktív évek során is segítséget nyújthat.

  • Nyugdíjba vonuláskor a tag választhat, hogy az egyéni számláján szereplő fedezetet egyösszegben veszi fel, vagy annak kifizetésére fix időtartamra szóló járadékot kér. Utóbbi esetben rendszeres havi juttatásban részesül, amellyel nyugdíját kiegészítheti.
  • Ahhoz, hogy valaki hozzájusson önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításaihoz, nem feltétlenül kell kivárni a nyugdíjba vonulás időpontját. Tíz év várakozási idő után (ideértve a más nyugdíjpénztárban töltött időt) a hozam levonások nélkül, míg a befizetett tőke szja-fizetéssel csökkentetten hozzáférhető.
  • Ha valaki megszorul, akkor sem biztos, hogy fel kell számolnia nyugdíjas éveire gyűjtött befektetéseit, hiszen az egyéni számlát több hitelintézetnél is elfogadják a banki kölcsön fedezetéül. Az ezzel kapcsolatos lehetőségek pedig egyre bővülnek, mind több bank ajánl egyre kedvezőbb feltételekkel ilyen konstrukciót.
Át lehet-e hozni más önkéntes nyugdíjpénztárból az ottani megtakarítást és milyen feltételekkel?

A Pénztártörvény rendelkezései szerint lehetőség van az azonos típusú pénztárak közötti átlépésre, vagyis a megtakarítások szabad átcsoportosítására. A nyugdíjpénztárak a számla egyenlegéből általában a havi tagdíj összegével megegyező kilépési díjat vonnak, az elszámolást és átutalást pedig negyedévente, a hozamfelosztást követően végzik el. Az átutalásra kerülő összeg a Tradícióban költséglevonás nélkül teljes mértékben a megtakarítási számlát növeli.

Mit jelent a kettős nyugdíjpénztári tagság és mi az előnye?

Az óvatosabbak akár versenyeztethetik is a nyugdíjpénztárakat: miközben belépnek a Tradícióba, megtartják régi pénztári tagságukat, majd a két nyugdíjpénztár teljesítményének összevetése után csoportosítják át a fedezeteket egy helyre. A kettős tagság előnye a választás és a mérlegelés szabadsága.

Hogyan lehet feltölteni a Tradíció egyenlegét?

A pénztártag az egyenlegére a Tradíció Nyugdíjpénztár számlájára (CIB 10700024-43791107-51100005) történő közvetlen átutalással – a megjegyzés rovatban feltüntetve az azonosítóját – teljesíthet eseti befizetést.

Az egyénileg befizetett összeg mennyi idő alatt kerül az egyenlegre?

A befizetéseket – a Patikapénztárnál már megszokott módon - a pénztár bankszámlájára történő megérkezését és azonosítását követő két munkanapon jóváírjuk.

Mi az adatmódosítások bejelentésének menete?

Az adatmódosításokat minden esetben írásban kell bejelenteni. Történhet levélben, a mellékelt adatmódosító lap felhasználásával (postázási cím: Tradíció Nyugdíjpénztár 1535 Budapest Pf. 861). A változások bejelenthetők az iroda@tradiciopenztar.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben is.

Milyen adókedvezmény vonatkozik az egyéni befizetésekre?

Az egyéni befizetés 20%-a szja-kedvezményben részesül (az önsegélyező pénztárral és a nyugdíjpénztárral együtt 150 ezer Ft) oly módon, hogy az összeg közvetlenül az egyenlegen kerül jóváírásra. Az egyéni befizetésekről a pénztár az év zárása után adóigazolást küld.

Átléphetek-e bármikor a Tradícióból?

Igen. Az alapszabály rendelkezései szerint a Tradícióban levő megtakarítás, a hozamfelosztás napján (a negyedév zárását követő hónap 20. napja) átutalásra kerül a választott nyugdíjpénztárba.

Mi az Élő Tradíció?

Az Élő Tradíció a nyugdíjpénztár telefonos ügyfélszolgálata (06-1-210-9790). Az automatikus egyenleglekérdezés (www.tradiciopenztar.hu) éjjel-nappal a pénztártagok rendelkezésére áll, míg személyes ügyintézésre munkaidőben, 800-1600 óra között van lehetőség.

  © 2006-2023 Minden jog fenntartva!